Κοπή Δένδρων

Σύμφωνα με τον κανονισμό για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας των πολιτών, την
προστασία του περιβάλλοντος, και την πυροπροστασία και πυρασφάλεια των κτισμάτων που
βρίσκονται εντός δασικών περιοχών ή γειτνιάζουν με αυτές προβήκαμε στην υλοτομία και
απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που
βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το κτίσμα του γηροκομείου, και απομακρύναμε τα ξερά χόρτα
και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.