Γιορτή της Μητέρας

Την δεύτερη Κυριακή του Μάϊου, γιορτή της Μητέρας, το ΔΣ καλεί τα προεδρεία των υπόλοιπων γυναικείων σωματείων της Καβάλας.
Μετά την αρτοκλασία και σε χαρούμενη ατμόσφαιρα αναδεικνύεται το χρονικό της ημέρας.