Επιτάφιος 2024

Ο επιτάφιος, όπως κάθε χρόνο, στολίστηκε από το προσωπικό με σεβασμό.
Η περιφορά πραγματοποιήθηκε γύρω από το κτήριο του Γηροκομείου, παρακολούθησαν δε με
κατάνυξη και οι φιλοξενούμενοι.