Χορωδία ΚΑΠΗ Αγ. Λουκά

Απογεύματα με ζωντανή μουσική

Φροντίζουμε, οι ηλικιωμένοι φιλοξενούμενοι του ιδρύματος μας, να διασκεδάζουν με ζωντανή μουσική και χορό τα απογεύματα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*