Βράβευση Προέδρου ΦΑΚΚ από ΑΠΜ-ΘΡ

Σε μια ωραία εκδήλωση της περιφέρειας στην Ξάνθη, σήμερα, παγκόσμια ημέρα της γυναίκας,
βραβεύτηκαν γυναίκες για την προσφορά τους, από τις περιφερειακές ενότητες Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης.
Θέλω να ευχαριστήσω τους συντελεστές που με πρότειναν!!!