Βράβευση Γυναικών από τον χώρο της πολιτικής

Στην Μεγάλη Λέσχη ο Δήμος Καβάλας βράβευσε γυναίκες από τον χώρο της πολιτικής .
Η Πρόεδρος κα Σμαρώ Νικολαίδου συμμετείχε στην απονομή βραβείου μαζί με τον Μητροπολίτη
Φ.Ν.και Θ. κ.κ. Στέφανο.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*