Ομιλίες

Συχνά διοργανώνονται ομιλίες κυρίως για την γυναίκα και την τρίτη ηλικία. Τα θέματα πάντα επίκαιρα και η συμμετοχή της κοινωνίας της Καβάλας σημαντική.

Ομιλία με θέμα: “Ενημέρωση για την άνοια”
Ομιλητές κα Καραδρακόντη Μαρία-Νευρολόγος και Μηνάς Νιτσόπουλος ψυχολόγος.

Ομιλία με θέμα: “Kατά της βίας
Συνδιοργάνωση με την Μέριμνα Παιδιού Καβάλας, προβολή ταινίας Le noir project και ομιλία με ψυχολόγους, εγκληματολόγους και την συμμετοχή κοινού.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*