κινηματογράφος

Κινηματογράφος

Στην αίθουσα της τραπεζαρίας του ιδρύματος, διοργανώθηκε εκδήλωση με προβολές ψυχαγωγικών ταινιών για τους φιλοξενούμενους του ιδρύματος.