Γεύμα στην Θάλασσα

Συχνά, όταν το επιτρέπει ο καιρός, γευματίζουμε κοντά στη θάλασσα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*