Γεύμα στην Θάλασσα

Συχνά, όταν το επιτρέπει ο καιρός, γευματίζουμε κοντά στη θάλασσα.