Φωτογραφικό υλικό

Η "Μεγάλη Λέσχη"

Τράπεζα Αθηνών 1918
Τράπεζα Αθηνών 1918
Τράπεζα Αθηνών
Τράπεζα Αθηνών
Μεγάλη Λέσχη 1920
Μεγάλη Λέσχη 1920
Υποδοχή Βενιζέλου 1928
Υποδοχή Βενιζέλου 1928
Μετοχή
Μετοχή
Μεγάλη Λέσχη 1930
Μεγάλη Λέσχη 1930
Μεγάλη Λέσχη 1950
Μεγάλη Λέσχη 1950
Προσχωρήσεις
Προσχωρήσεις
Βασιλιάς Παύλος
Βασιλιάς Παύλος
Μεγάλη Λέσχη από θάλασσα
Μεγάλη Λέσχη από θάλασσα
Ευεργετικός χορός
Ευεργετικός χορός
Ευεργετικός χορός
Ευεργετικός χορός
Μεγάλη Λέσχη
Μεγάλη Λέσχη
Είσοδος Μεγάλης Λέσχης
Είσοδος Μεγάλης Λέσχης
Είσοδος Μεγάλης Λέσχης
Είσοδος Μεγάλης Λέσχης
Μεγάλη Λέσχη - Αίθουσα
Μεγάλη Λέσχη - Αίθουσα