Εσπερινός 20-21 Μάϊου

Στις 20-21 Μάϊου τελείται εσπερινός και λειτουργία στον χώρο του ναού του Πουλιδείου, λόγω της γιορτής του, ακολουθεί δε μικρή δεξίωση στον χώρο της Μονάδας.